Authors

This file contains the list of people involved in the development of mirakuru along its history.

  • Mateusz Lenik
  • Tomasz Święcicki
  • Tomasz Krzyszczyk
  • Grzegorz Śliwiński
  • Paweł Wilczyński
  • Daniel O’Connell
  • Michał Pawłowski
  • Grégoire Détrez

Great thanks to Mateusz Lenik for original package!